GYEON INFINITE WARRANTy

1. HVAD BETYDER DENNE GARANTI?

GYEON INFINITE WARRANTY er den første garanti, hvor du som kunde får frihed til, at vælge så det passer til dig selv, og dit køretøjs livsstil.
Garantien gælder 5 år hvis du selv vedligeholder bilen – og livstid hvis vi servicerer køretøjet. Det er et eksklusivt garantisystem du får
adgang til ved køb af INFINITE Type 1 eller Type 2 coatings. Systemet er baseret på klare og ærlige regler udfra den vedligeholdelse, du
beslutter dig for skal følge.

2. HVAD ER DE GRUNDLÆGGENDE VILKÅR FOR AT FÅ “INFINITE WARRANTY PROGRAM”?

INFINITE WARRANTY tilbydes kun gennem GYEON certificerede centre, som er de eneste der har adgang til INFINITE Type 1 og Type 2
coating samt den tilhørende garantipakke som indeholder: Garanti kort, Service bog, Wisdom bog og hologram med serienummer.
Garantien skal registreres online her på siden inden for 30 dage efter, at bilen er blevet afhentet

  • Den nødvendige vedligeholdelse skal følges i henhold til vedligeholdelsesbogen, der er tilgængelig på gyeonservices.com
  • Den årlige vedligeholdelse hos installatøren skal udføres i tide
  • (OBS. Tidligere produktversioner har forsat 5 års garanti under samme vilkår)

3. HVORNÅR DÆKKER GARANTIEN?

GYEON garanterer, at i løbet af 5 år (eller livstid afhængigt af din valgte GYEON-vedligeholdelsesrutine) vil en GYEON INFINITE belagt lak:
være beskyttet mod de fleste elementer, ikke miste sin glans, vil bevare sine selvrensende evner, vil gøre det lettere at fjerne fugleklatter,
organisk forurening, tjæreaflejringer, insekter og syremærker. Coatingen vil bevare sin hydrofobiske effekt i mindst 24 måneder ved
korrekt vedligeholdelse og hvis køretøjet ikke udsættes for ekstreme forhold.
Garantien dækker ikke mod nogen former for skade eller fejl udover det som her er nævnt.

4. VILKÅR OG BETINGELSER

5 ÅRS GARANTI ER KUN GÆLDENDE HVIS FØLGENDE BETINGELSER ER OPFYLDT:
Påføringen af INFINITE Type 1 eller Type 2 blev udført af en GYEON certificeret detailer som er angivet på gyeonquartz.com/network/
eller gyeonservices.com mens påføringen blev udført.

Processen blev udført præcist efter producentens regler og den nyeste brugervejledning.
Garantien er blevet registreret online inden for de første 30 dage, siden den blev udstedt.
Den GYEON certificerede installatør skal gemme flasken med coatingen der er brugt på kundens bil sammen med det matchende serienummer i hele garantiperioden.
Køretøjet er ikke blevet vasket med nogen former for rengøringsmidler i løbet af de første 14 dage efter behandlingen for at sikre coatingen er gennem hærdet.
Bilen har ikke været i vaskehal eller andre kommercielle bilvask.
Efter endt behandling er køretøjet ikke blevet serviceret af noget andet bilplejefirma, der ikke er godkendt af GYEON (inklusiv forhandlere og værksteder).
Produkterne: Q²M CURE, Q²M WETCOAT eller Q²M BATHE+ er blevet brugt mindst én gang hver 3. måned til at vedligeholde køretøjet
Garantien gælder kun for den registrerede ejer og kan ikke overdrages
Garantien er ugyldig på beskadigede eller reparerede dele

LIVTIDSGARANTI ER KUN GYLDIG HVIS FØLGENDE BETINGELSER ER OPFYLDT OVEN I DE ALLEREDE OVENNÆVNTE BETINGELSER:

Livstidsgaranti er gyldig, så længe kunden overholder servicerutinen ved hans valgte GYEON certificerede installatør.
Hvis en service ikke er blevet udført til tiden eller sprunget over, er livstidsgarantien ugyldig, men kunden kan drage fordel af den almindelige 5 års garanti.
Garantien (5 år eller livstid) er kun gyldig under ovennævnte forhold og dækker ikke andre typer skader eller fejl end dem, der er anført ovenfor.
Garantien vil ikke blive accepteret uden visning af den første servicefaktura ifbm. påførelsen af coatingen.
GYEON accepterer ikke garantikrav fra andre køretøjsbrugere end ejeren, der er registreret online.
Garantiperioden starter den dato, hvor INFINITE Warranty-servicebogen er blevet underskrevet af den certificerede GYEON installatør.
GYEON vil ikke holdes ansvarlig for skader forårsaget af forkert brug af køretøjet, banebrug eller overfladeskader forårsaget af ulykker eller hærværk.
Garantien kan ikke overdrages og er ikke gyldig for erhvervskøretøjer.
GYEON vil ikke holdes ansvarlig for tabt forretning, fortjeneste og tab eller yderligere omkostninger i forbindelse med indsendelse af eller for varigheden af ​​garantikrav.
Garantikravsproceduren er en integreret del af garantien og kan findes på gyeonservices.com

5. REGLER FOR VEDLIGEHOLDELSE

For at opretholde garantien efter påførelsen af INFINITE type 1 eller type 2 skal kunden vedligeholde sit køretøj efter GYEON-vedligeholdelses guide som er tilgængelig på: gyeonservices.com/en/maintenance
For at opnå livstidsgaranti skal den årlige vedligeholdelse udføres af en GYEON cetificeret installatør hvert år eller for hver 25.000 kørte kilometer
Kunden skal periodisk vedligeholde køretøjet med de ovennævnte GYEON-vedligeholdelsesprodukter

REGISTER WARRANTY